top of page

Curs 2019-2020

Visita les aventures cassianes de les guspis l'any 19-20

Visita les aventures cassianes dels llamps l'any 19-20

Visita les aventures cassianes dels rellamps l'any 19-20

Visita les aventures cassianes dels trons l'any 19-20

Visita les aventures cassianes dels tronats l'any 19-20

Excursió primer trimestre

Excursió segon trimestre

Primer dia 
d'esplai

Fem activitat tots
els grups junts

Celebrem el sopar
de 
Nadal

Trobada d'infants
de zona 3

Excursió amb 
famílies

bottom of page